Stallyckanmodellen - ett utbildningspaket

Vi har skapat ett utbildningspaket för dig som vill starta upp en verksamhet med djur- och naturunderstödda aktiviteter.

Satsning Framsteget

Vi är stolta och glada över att nu kunna berätta att Stallyckans gård- och ryttarförening har beviljats medel från Länsförsäkringar Älvsborgs satsning Framsteget. Framsteget är en kraftsatsning från Länsförsäkringar Älvsborg där de investerar i verksamheter som riktar sig mot ungdomar. Målet är att fler barn ska gå ut nionde klass med godkända betyg. Stallyckans gård- och ryttarförening kommer i samverkan med företaget Stallyckan i Mark att använda stödet för att utbilda sex personer i metoden Lära med hästar. Föreningens mål är att kunna erbjuda skolor i Älvsborg att delta i aktiviteter med hästarna som lärare. Lära med hästar är alltså en metod som arbetar med hästunderstött lärande, med hästen som kollega i just lärandet.

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Älvsborgs Framsteget: https://www.lansforsakringar.se/alvsborg/privat/om-oss/ge-tillbaka-till-framtiden/framsteget/

Här kan du läsa mer om Lära med hästar: https://www.laramedhastar.se/

Vi tackar Länsförsäkringar Älvsborg och ser fram emot att under vårterminen 2024 utbilda oss för att kunna dra vårt strå till stacken.